Om ryggont

Vad händer när man får ont?

Vad som gör att man får ont i ryggen är ofta svårt att avgöra. Det finns olika teorier om vad det är som gör ont, men det har inte gått att bevisa att någon av dessa olika förklaringar spelar en avgörande roll för att man får ont i ryggen.

De möjliga orsaker som diskuterats är framför allt olika typer av små bristningar i ryggradens skilda vävnader, framför allt i eller kring diskarna. Det har också diskuterats om det kan bero på långvarig muskelkramp i ryggmuskulaturen.

Det kan vara svårt att acceptera att man oftast inte kan få besked om att det finns en speciell orsak till det onda. Men man kan också se det som ett positivt budskap eftersom det inte finns något farligt eller allvarligt som ligger bakom. Det är ”vanligt ryggont”.

Ryggont är vanligt i alla åldrar, även hos människor som inte har tunga eller ryggbelastande arbeten och hos arbetslösa. Det är förmodligen bättre att ha ett arbete som innebär att ryggen får en viss belastning än ett arbete som är stillasittande. Av alla som får ryggont är det bara för några få procent som orsaken finns i belastning i arbetet. Även om man har ett relativt tungt arbete leder det till att man blir bra snabbare om man så snart det går återvänder till arbetet. Det är heller inte farligt att använda smärtlindrande läkemedel för att kunna börja arbeta igen.

Ryggont är smärta som vanligen uppstår i ryggens skelettmuskler, skelettet, nerverna, leder, eller i inre organ. Smärtan kan vara plötslig och akut eller kronisk eller uppkomma i skov, vara knivskarp, molande, tryckande, ge stelhet eller upplevas som ett diffust obehag. Det är ett sjukdomssymtom som kan vara tecken på mycket olikartade diagnoser av olika allvarlighetsgrad, och bör därför ofta utredas av sjukvården.

Ryggsmärtor kan klassificeras efter när de uppkommer: vid framåtböjning, vid uppresning, efter långvarigt stående, vid gång, vid långvarigt sittande, när man vänder sig i sängen, under graviditet, eller oberoende av typ av kroppsställning. Smärtan kan vid vissa diagnoser vara relaterad till ansträngning, ibland till psykisk ansträngning, eller till vila. Problem med lungorna kan kännas som smärta vid andning, så kallad pleuristisk bröstsmärta.

Olika smärtalstrande problem som kan drabba ryggen, dess strukturer och dess organ innefattar infektioner, inflammationer, tumörer, cystor, bråck, stenos, konkrement, blodpropp, neuralgi, fraktur, dislokation, muskelbristning, ruptur, hematom, emfysem, och förslitningsskador. Smärtstället måste inte överensstämma med området för skada eller sjukdom, utan kan vara en så kallad refererad smärta.

BEWARM RYGG 1 250:-

Har du ont i ryggen? Eller har du återkommande problem med stelhet och värk i ländryggen?
Då kan Bewarm Rygg vara lösningen. 2×30 sek i mikron ger behaglig och lindrande värme i timmar. Pris inkl moms o frakt
Bewarm värmebälte mot ryggont

BEWARM RYGG 1 250:-

Har du ont i ryggen? Eller har du återkommande problem med stelhet och värk i ländryggen?
Då kan Bewarm Rygg vara lösningen. 2×30 sek i mikron ger behaglig och lindrande värme i timmar. Pris inkl moms o frakt