Inflammation är kroppens eget självförsvar.  Syftet är att ta bort skadliga retningar från yttre påverkan, inklusive skadade celler och smittoämnen- och börja läkningsprocessen. Inflammation betyder inte infektion, även om en infektion orsakar inflammation. Infektion orsakas av en bakterie, virus eller svamp, medan inflammation är kroppens försvar mot den.

När något skadligt eller irriterande påverkar vår kropp, så har vi ett biologiskt försvar för att ta bort det och det är inflammationen. Tecken och symtom på inflammation, särskilt akut inflammation, visar att kroppen startat sitt försvar. Blodflödet ökar till utsatta området, som oftast blir rött, varmt och svullet. Immunförsvaret ökar, då de vita blodkropparna i blodet frigör en rad olika ”försvarsämnen” för att på så sätt rensa bort orsaken till skadan eller retningen samt för att reparera eventuella skador på kroppens celler. En av de vanligaste orsakerna till att immunförsvaret mobiliseras är att vi har fått en infektion i kroppen i form av olika virus. Men inflammationen kan även bero på att vi skadat oss, genom slag eller bristningar i muskulaturen.